Hvad er psykoterapi - og hvad kan det gøre for dig?

Psykoterapien øger din opmærksomhed på dine følelser, dine tanker og din krop, dvs. din kontakt til dit indre, samt på hvordan du er i kontakt med dine ydre omgivelser (familie, venner, kolleger osv.).

Du vil blive mere klar over dine handlemuligheder i svære situationer, så du kan få det bedre både med andre og dig selv.

Vi kan sammen fokusere på de problemer, du har. Ved at jeg stiller dig nogle relevante spørgsmål får vi en masse oplysninger, som kan hjælpe dig til at få en ny erkendelse af problemerne. Derved bliver du klogere på dig selv, og på hvordan du kan løse dem mere tilfredsstillende. Du vil også blive støttet i at prøve de nye tiltag af.

Dine nye input vil give dig mere livsglæde, flere handlemuligheder og det vil smitte af på din kontakt til venner, familie og kolleger.

I gestaltterapien er vi meget opmærksomme på, hvad der sker her og nu – imellem dig og mig. Kontakten mellem dig og mig bliver et konkret eksempel på den adfærd du har i hverdagen.
Jeg har en række terapeutiske redskaber, som jeg vil bruge undervejs for at fremme din proces, dem vil du se efterhånden.

Den moderne gestaltterapi er en psykoterapiform, som bygger på et eksistentielt livssyn. 

Der stræbes efter at frigøre bunden energi og at fremme spontaniteten og kreativiteten, for at den enkelte virkelig kan være til stede i livet med de muligheder, det giver.


Læs mere om behandlings - pakkerne >>

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening